Filo Kiralama Nedir ? Filo Kiralamanın Avantajları Nelerdir?

Haber İçeriği

Filo kiralama, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu taşıtları belirli bir süre için kiralamasını sağlayan bir hizmet modelidir. Bu modelde, işletme araçları kiralama şirketinden belirli bir süre için kiralar ve belirli bir ücret karşılığında kullanır. Filo kiralama, özellikle lojistik, nakliye, inşaat, ve benzeri sektörlerde yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir.

Filo kiralamanın işletmelere sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Bunların başında, finansal esneklik gelir. İşletmeler, filo kiralama sayesinde araçları satın almak yerine kiralarlar ve böylece nakit akışlarını daha etkin bir şekilde yönetebilirler. Ayrıca, filo kiralama işletmelerin yatırım yapmadan güncel ve modern araçlara erişim sağlamasını mümkün kılar.

Filo kiralamanın bir diğer önemli avantajı, işletmelerin araçları kullanırken oluşan bakım ve onarım masraflarından kurtulmalarıdır. Kiralama şirketi, araçların bakımını ve onarımını üstlenmektedir. Ayrıca işletmeler bu konuda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu durum işletmelerin operasyonel maliyetlerini daha düşük hale getirmektedir.

Ayrıca, filo araç kiralama işletmelere araçlarını belirli bir süre içinde güncellemeleri ve ihtiyaçlarına göre ölçeklendirmeleri imkanı sunmaktadır. İşletmeler, iş hacimlerine veya operasyonel gereksinimlerine göre filolarını genişletebilmektedir. Ayrıca ihtiyaca göre küçültebilmektedir. Bu da işletmelerin değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamaktadır.

Filo kiralamanın bir başka avantajı ise vergi avantajlarıdır. Kiralama bedelleri genellikle işletmelerin gider kalemleri arasında değerlendirmektedir. Ayrıca vergi avantajları sağlamaktadır. Bu durum, işletmelerin vergi yüklerini azaltarak maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur.

Araç Filo Kaç Araçtan Oluşur?

Günümüzdearaç filoları, genellikle bir şirketin veya kuruluşun sahip olduğu veya kiraladığı bir grup araçtır. Bu araçlar genellikle iş amaçları için kullanılmaktadır. Ayrıca filo yönetimi, araçların bakımı, güvenliği ve etkin kullanımını içeren bir dizi yönetim sürecini gerektirmektedir. Bir araç filosu, büyük kamyon ve otobüslerden, küçük ticari araçlara ve hatta özel amaçlı araçlara kadar farklı türde araçları içermektedir. Araç filolarının boyutu ve bileşimi, işletmenin ihtiyaçlarına, sektörüne ve bütçesine bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir.

Bir araç filosu genellikle onlarca hatta binlerce araçtan oluşmaktadır. Büyük lojistik şirketleri, kargo taşımacılığı hizmetleri sunan kuruluşlar veya uluslararası şirketler geniş bir araç filosuna sahip olmaktadır. Bu tür şirketlerin filoları genellikle farklı tipte araçları içermektedir. Kamyonlar, kamyonetler, taşıma araçları ve hatta özel ekipmanlar içermektedir. Ayrıca bu araçlar;

  • Müşteri taleplerini karşılamak,
  • Mal ve hizmetleri taşımak
  • Şirketin operasyonlarını desteklemek için kullanılmaktadır.

Öte yandan, küçük işletmelerin araç filoları genellikle daha sınırlı olmaktadır. Birkaç ticari araç veya hizmet aracı, bir işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmaktadır. Örneğin, bir inşaat firması, birkaç kamyon ve iş makineleri içeren sınırlı bir araç filosuna sahip olmaktadır. Benzer şekilde, bir teslimat hizmeti şirketi, bir grup kamyonet veya kurye aracından oluşan bir filoya sahip olmaktadır.

Araç filoları, genellikle işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve operasyonel gereksinimlerine bağlı olarak özelleştirilebilir. Büyük şirketlerin filoları, genellikle karmaşık bir filo yönetim sistemine ihtiyaç duyarken, küçük işletmelerin filoları daha basit ve yönetilebilir olabilir. Ancak, her durumda, etkin bir filo yönetimi, araçların güvenliği, bakımı ve verimli kullanımı için kritik öneme sahiptir.

Operasyonel Kiralama ile Finansal Kiralama Arasındaki Fark

Günümüzde Operasyonel kiralama ve finansal kiralama, işletmelerin varlıkları kiralamak için kullandığı iki temel yöntemdir. Operasyonel kiralama ile finansal kiralama arasındaki fark araç kiralama hizmeti alan kişiler için merak edilmektedir. Her iki kiralama türü de farklı amaçlar için kullanılır ve işletmelerin finansal durumlarına farklı etkileri vardır.

Operasyonel Kiralama ne demek? Sorusu kapsamında operasyonel kiralama, genellikle kısa vadeli varlık kiralamaları için kullanılan bir yöntemdir. İşletmeler, operasyonel kiralama yoluyla varlıkları kısa süreli olarak kiralar ve genellikle varlıkların bakımı ve onarımı gibi işletme sorumlulukları kiralama şirketine aittir. Bu, işletmelerin belirli bir süre için belirli bir varlığı kullanma esnekliği sunar, ancak varlığın mülkiyetine sahip olmazlar.

Öte yandan, finansal kiralama genellikle varlıkların uzun vadeli kiralanması için kullanılmaktadır. Bu tür kiralama, genellikle varlığın tam maliyetini karşılamak için uzun vadeli bir anlaşma içermektedir. Ayrıca sözleşme sonunda varlığın mülkiyeti genellikle kiracıya devredilmektedir. Finansal kiralama, özellikle bir varlığı satın almak için yeterli sermayeye sahip olmayan işletmeler için finansman sağlamak için kullanılmaktadır.

Bir diğer fark da finansal tablolarda gösterilme şekilleridir. Finansal kiralama durumunda, varlık kiracının bilançosunda aktifleştirilmektedir. Ayrıca kiralama taahhütleri borç olarak kaydedilmektedir. Bununla birlikte, operasyonel kiralama durumunda, kira ödemeleri genellikle gelir tablosunda bir gider olarak gösterilmektedir. Ayrıca varlık kiralayanın bilançosunda yer almamaktadır.