Araç Kiralama Sözleşmesi

Haber İçeriği

İşbu Araç Kira Sözleşmesi taraflar arasında imzalanan araç teslim tutanağının eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Fores (kiraya veren) maliki veya işletme sahibi bulunduğu formda belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, formda ismi ve adresi bulunan (kiracıya) kiralamıştır. Kiracı işbu sözleşme konusu aracı şartlara uygun olarak kullanmayı, kira ücretini tam ve zamanında ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi imzalamakla, kiracı kiralanan araç ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı; aracı gerek teslim alması gerekse de iade etme sırasında düzenlenecek araç teslim formlarını imzalamaktan imtina etmeyeceğini, formları imzalamaması halinde yazılanları koşulsuz olarak ettiğini, form içeriğine bir itirazı olması anında imzadan imtina yoluyla değil de yalnızca masrafı kendisine ait olmak şartıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak yoluyla iddia ve itirazlarını sunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Kiracının sözleşmede yer alması adına paylaştığı adres, bir değişiklik bildirilmediği sürece kiracının yasal adresi kabul edilir.
 2. Kiracının işbu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşmede yer alan kiralık aracı; mekanik ve kaporta açısından iyi durumda teslim aldığını, kiraladığı aracın formda belirtildiği şekilde teslim edildiğinin esas olduğunu, araçta teslimat esnasında var olan her kusurun formda belirtildiğini, aksi durumda aracın Fores’e iadesi sırasında tespit edilen her türlü kusura kendisinin sebep olmuş olduğunu kabul edeceği konusunda her iki taraf da mutabıktır. 
 3. Kiracının teslim almış olduğu araçta kullanıcı hatası veya tedbirsizlik nedeniyle oluşan, sigorta kuralları dahilinde sigortadan tahsil edilemeyen gerek Fores gerekse de üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her durumdan Kiracı sorumludur.,
 4. Araç kiralama yaşı firmamız kurallarına göre en az 21’dir. 21 yaşını bitirmemiş kullanıcılar araç kiralayamazlar. Aynı şekilde formda belirtilecek ek kullanıcının da bu kurala uyması gerekmektedir. Bundan hariç olarak formda yer almayan ek kullanıcı olması durumunda, aracın bu şekilde bir kazaya karışması veya hasar görmesi durumunda tüm masraf kiracıya ait olacaktır.
 5. Kiralama süresi minimum 72 saattir. Kiracı, fiyat tablosundaki günlük kira ücretinin gün sayısı üzerinden hesaplanan kira tutarını peşin şekilde ödemekle yükümlüdür.
 6. Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;2 saati aşan gecikmeler sonrasında, 1 günlük kira ücretini,Köprü, otoyol, otopark gibi sonradan ortaya çıkabilecek ücretleri ödemeyi, ödemediği taktirde ilgili tutarın kontratta yer alan kredi kartından otomatik olarak tahsil edileceğini kabul eder.
 7. Araç için kira ödemesi kira süresinin başlangıcında müşterinin talebi doğrtultusunda nakit veya kredi kartı ile tahsil edilecektir.. Kiralama başlangıcında ücret nakit olarak ödenmiş olsa dahi, kategori ve süreye uygun bir provizyon kiracının kartından bloke edilecektir. Provizyon ile bloke edilmiş bu tutar karşılığında; bir üst maddede bahsedilen tutarlar tahsil edilebilir, böyle bir gereklilik ortaya çıkmadığı taktirde kira bitiminden 15 gün sonra bloke edilen tutar ile ilgili hiçbir işlem yapılmadan iade edilecektir.
 8. Sözleşme bitiminde kira süresinin uzatılma talebi yalnızca Fores onayı doğrultusunda gerçekleştirilebilir.
 9. Kiraya verilen araç ne şekil ve ne şartta olursa olsun başka birine kiraya verilemez, herhangi bir bedel karşılığında olmasa dahi kontratta yazılı şahıslar dışında kullanılması mümkün değildir. Ayrıca kiralanan aracın;
 10. Kontratta yer almayan bir sürücü tarafından kullanılması,
 11. Bir vasıtayı çekmek veya itmek amaçlı kullanılması,
 12. Gelir karşılığında yolcu veya mal taşıması,
 13. Her türlü yasa dışı amaçlı kullanılması kesinlikle yasaktır.
  Bu durumlardan herhangi birisinin tespiti halinde araç derhal çekilecek, oluşabilecek tüm zararlar kiralayan tarafından karşılanacaktır.